Month: October 2017

Làm cách nào để tối ưu hóa các thẻ HTML cho SEO?

3 thẻ HTML quan trọng nhất trong tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là thẻ tiêu đề, thẻ tiêu đề, và văn bản ALT. Chúng ta hãy cùng xem xét từng thẻ HTML. Thẻ Tiêu đề Hầu hết các công cụ tìm kiếm quan trọng nhất cho các từ khoá trong thẻ […]

Read More

Search Engine Submissions

làm thế nào để Trình cho Công cụ Tìm kiếm? Thuật ngữ “gửi công cụ tìm kiếm” là như tên cho thấy về việc gửi đến các công cụ tìm kiếm, để có được trang web của bạn lập chỉ mục của các công cụ tìm kiếm và thư mục […]

Read More